Praktijk

Als logopedist houd ik me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van mijn werkterrein. In mijn praktijk bied ik therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Op deze pagina treft u informatie aan over mijn praktijk, de gang van zaken en mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. In bepaalde situaties is de praktijk direct toegankelijk; dat wil zeggen zonder verwijzing van een arts. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hierover kunt contact met mij opnemen.

Aanmelding

Na verwijzing kunt u zich telefonisch of per mail aanmelden bij de praktijk.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Een behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Hier kan in overleg van worden afgeweken. Indien nodig (op medische indicatie) kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan die thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Afspraak

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te zeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar en worden bij u in rekening gebracht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, neurologen, psychologen en andere specialisten. Daarnaast heb ik regelmatig contact met leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders van basisscholen, peuterspeelzalen, en consultatiebureaus.

Vergoeding

In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Bent u 18 jaar of ouder, dan verbruikt u eerst uw eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. Dit jaar is er een contract getekend met alle zorgverzekeraars.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.